Weer naar school!

Schooljaar 2022-2023

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

De zomervakantie zit erop en we gaan a.s. maandag weer van start. We hebben er zin in!
Wij hopen dat u allemaal een hele fijne vakantie heeft gehad. Het prachtige weer heeft in ieder geval daaraan bij kunnen dragen.
Nog even een aantal zaken om rekening mee te houden voor de eerste schooldag:

Start schooldag 5-9-2022
De kinderen worden rond 8.20 verwacht voor de inloop. We zullen ze feestelijk ontvangen via de hoofdingang op de speelplaats!

Pauzehap en lunch
Denkt u er weer aan dat de kinderen een gezonde pauzehap en lunch mee naar school nemen? Dit schooljaar hebben we geen schoolfruit. We zijn helaas uitgeloot.

Kalender
De kinderen krijgen aan het eind van de dag een kalender mee naar huis waar alle belangrijke data staan beschreven. Ook de eerste info die je als ouder wilt weten vind je daar. Denk bijvoorbeeld aan pauzehap en lunch en wat mee te nemen voor de gym.
Wilt u een extra kalender met een legitieme reden? Loop dan gerust even binnen bij de directie.

Teamleider
Dit schooljaar start meneer Thijs Backx, onze nieuwe teamleider. Thijs zal Monique Klaassen in de directietaken gaan ondersteunen. Hij is voor ouders, kinderen en collega’s dus ook het aanspreekpunt. 
Meneer Thijs werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Hij zal zich in de komende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Nieuwe collega’s
Naast meneer Thijs starten dit schooljaar ook een aantal nieuwe juffen en meesters:
Meneer Ralf: gymleerkracht
Juf Lisette:    Groep 1-2
Juf Yvette:    Groep 1-2
Juf Amy:        Groep 1-2
Juf Suzy:        Groep 1-2

Ze zullen zich in de komende tijd zeker nog een keer voorstellen. We wensen ze heel veel succes dit schooljaar!

Afscheid juf Brigitte
Juf Brigitte zal van ons afscheid nemen per 1-10-2022. Tot die tijd zal ze een aantal ondersteunende taken binnen de school gaan verrichten.
We willen juf Brigitte veel succes wensen met haar stap naar een nieuwe uitdaging!

Gym
Alle kinderen krijgen voortaan gym van meneer Ralf. En we starten daar al a.s. maandag mee. De groepen 6-7 en 8 worden met gymspullen op school verwacht. Wilt u daar rekening mee houden?
 

Namens het hele team Westwijzer,

Monique Klaassen
Directie

backtoschool backtoschool