Oudervragenlijst, doet u ook mee?

vanaf 20 januari 2023

Beste ouders/verzorgers,

 

Dit schooljaar zal er een ouderonderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt gedaan om te achterhalen hoe de ouders tegen de school aankijken, wat de school al goed doet en waarin de school zich nog kan verbeteren. Het onderzoek past binnen het kwaliteitsbeleid van de school. Het onderzoek zal door de Onderzoek & Innovatie Groep worden uitgevoerd. Dit onderzoeksbureau heeft al jaren ervaring met verschillende onderzoeken in het primair onderwijs.

 

De school waardeert de inbreng van ouders zeer en we zouden het dan ook op prijs stellen als u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Hoe meer ouders de vragenlijst zullen invullen, des te betrouwbaar en representatief zullen de onderzoeksresultaten zijn! Het is deze keer een wat uitgebreider onderzoek. De resultaten willen we gebruiken voor ons nieuw strategisch beleidsplan.
Door de vragenlijst in te vullen, helpt u de school na te gaan wat haar sterke punten en de ontwikkelpunten zijn. Dit onderzoek zal op vrijdag 20 januari digitaal worden uitgezet. U zult op die dag per e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Let op: mogelijk komt de uitnodiging in de spambox. Het onderzoek is geheel anoniem en uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt om u een uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen. Na afloop van het onderzoek zal de school u informeren over de resultaten van het onderzoek.

 

De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen in dezelfde periode deelnemen aan een leerlingonderzoek. Ook de ingevulde vragenlijsten van de leerlingen zijn geheel anoniem.

 

In verband met de AVG zal er met het onderzoeksbureau een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

 

Indien u bezwaar heeft dat uw kind deelneemt aan het leerlingonderzoek, kunt u dit de school kenbaar maken. Uw kind zal de vragenlijst dan niet invullen. Ook indien u uw e-mailadres niet beschikbaar wilt stellen voor het ouderonderzoek, kunt u dit kenbaar maken op school. Andersom geldt ook: indien u nog geen e-mailadres hebt doorgegeven aan de school, kunt u dit alsnog doen!

 

Heeft u moeite met het invullen van de vragenlijsten? Geen probleem!

 

23-24-25 en 26 januari zit er van 8.30-9.30  bij de ingang van de school een collega die u kan helpen

Tijdens de ouderavond is er gelegenheid om een collega te vragen naar hulp

 

 

Met vriendelijke groet,

team Westwijzer

 

 

information information